Hest med vogn

Priser og reservation

Prisen er afhængig af ruten samt transportlængde af heste og vogn. 

Der ligger mange timers arbejde i at klargøre heste og vogn så ekvipagen kan præsentere sig pænt, dette arbejde er lige stort hvad enten opgaven er kort eller tidskrævende.

Når vi er blevet enige om pris og tidspunkt fremsender vi en skriftlig aftale, ligesom der betales et depositum, herefter er datoen reservert.